Gardening cartoon: wind fall fruit falling straight into a bag

Gardening cartoon: wind fall fruit falling straight into a bag

Gardening cartoon showing pears on a pear tree falling
straight into a bag for wind falls

Cartoon reference: garden290807